Despre noi

Despre noi

Asociaţia Consilierilor Creştini din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, apolitică şi nonguvernamentală. La înfiinţare, asociaţia are sediul in România, Com. Blejoi, Sat Ploieştiori, Str. Teleajen nr. 66, Jud. Prahova.

Scopul Asociaţiei Consilierilor Creştini din România îl constituie promovarea consilierii creştine profesionale. Cu ocazia şedinţei de constituire a Asociaţiei, iniţiatorii au hotărât componenţa nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei. Organul de conducere operativă al Asociaţiei este Consiliul Director cu următoarea componenţă:
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Scopul asociaţiei este acela de a promova consilierea creştină de specialitate pentru persoanele aflate în nevoie.

Obiectul de activitate al asociaţiei: În vederea realizării scopului, asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

a) activităţi de consiliere;

b) activităţi de promovare a moralei creştine si cunoaşterea Bibliei;

c) organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, cursuri de instruire si studii ştiinţifice în domeniul consilierii si în alte domenii, întruniri cu caracter social-educativ şi religios în locuri publice, mediatizarea activităţilor asociaţiei în presa şi radio-TV;

d) asociaţia poate, în condiţiile legii, sa înfiinţeze si sa administreze, in interesul membrilor săi, baze de odihnă şi tratament, cluburi, biblioteci şi unităţi de cultură, cabinete medicale, asistenţă medicală şi socială la domiciliu;

e) editarea publicaţiilor proprii, înfiinţarea de edituri si tipografii proprii, înregistrarea, multiplicarea şi distribuirea de materiale audio-video cu conţinut educativ, social, religios, moral;

f) activităţi de recreere şi petrecere a timpului liber pentru membrii asociaţiei şi simpatizanţi, cum ar fi: excursii, călătorii, serbări etc.;

g) asociaţia poate înfiinţa unităţi de ocrotire socială pentru persoane defavorizate social (vârstnici, minori, persoane cu deficiente, etc.).

h) promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ şi cu alte organizaţii cu obiective similare, din ţara şi din străinătate.

Tag Post :
Share This :

Recent Post

Nu ezita sa ne contactezi

Răspundem prompt la întrebări despre cursurile organizarte sau conferințele susținute. De asemeni suntem disponibili pentru a organiza cursuri sau conferințe în zona ta.