Singurătatea

Articole de interes,Consiliere

Singuratatea este una din sursele universale de suferinţa umană şi o conditie permanentă a milioanelor  de oameni, indiferent de clasă, rasă, sex, religie.
Cuvântul in sine este dureros: Aduce in memorie amintiri nefericite, din trecut…te-ai tachinat cu altii, din diferite motive ai fost singurul, singura care nu ai avut partener/a, tatăl tău a plecat de acasa sau ai fost părăsit/ă  de mama, te-a abandonat….

De ce?  Am fost creaţi de Dumnezeu să trăim  in parteneriat cu Dumnezeu, triunitatea.
Ioan.14.v.23 -24 Citeşlte şi Rom.14.v.7

O experienţă prin care toţi trecem adeseori….un sentiment de goliciune interioară şi zădărnicie care poate fi temporar, sau să treacă după câteva minute, ore, zile sau poate persista toată viaţa.

SINGURATATEA ESTE CONŞTIENŢA DUREROASĂ CĂ NE LIPSEŞTE O RELAŢIE APROPIATĂ ŞI SEMNIFICATIVĂ CU SEMENII.
Sociologul Robert Weiss estimează o pătrime din populatia Nord-Americană se simt extrem de singuri, în anumite perioade de timp….
Singurătatea afectează oamnii din toate perioadele de vârstă, inclusiv adolescentii, DAR MAI ALES VÂRSTNICI…PARE SĂ AIBĂ UN VÂRF AL FRECVENŢEI  INTRE 18 şi25 ani.
CLASELE SOCIALE :
VOCATIONALE: Devine evidentă în rândul persoanelor ambiţioase Celor cu mobilitatea socială mare In rândul conducătorilor, celor care investesc foarte mult in muncă a căror activitate interferează cu cu un grad de profunzimea initmităţii personale, In rândul psihologilor consilierilor, terapeutilor, care îşi petrec viaţa dând sfaturi şi soluţii altora, dar eşuând să edifice ei înşişi relaţii apropiate…        UN STUDIU – CHIAR PASTORII SI SOŢIILE LOR , IN COMPARAŢIE CU LAICII, TRĂIESC MULTĂ SINGURĂTATE ŞI DIFICULTĂŢI ÎN RELAŢII MARITALE….( Ingheţul relaţiilor in căsnicie).
IMPLICATIILE SINGURĂTĂŢII: –          Simţăminte de vid interior, izolare şi aşteptare intensă.
Chiar atunci când sunt înconjuraţi de mulţime,singuraticii au impresia că sunt singuri abandonaţi,,nedoriţi, respinşi şi neânţeleşi.
Trăiesc simţăminte de nelinişte , anxietate, şi descurajare, acompaniate de o dorinţă după relaţie semnificativă, tânjind  să fie apropiaţi de cineva. –
Sunt incapabili să realizeze şi să iniţieze, să continue sau să experimenteze o relaţie apropiată. –         
Au tendinţa  spre complexul de inferioritate ;
–          O proastă imagine de sine, a lipsei de valoare personală şi gânduri depreciative: „nimeni nu mă vrea,înseamnă că nu sunt valoros şi nu sunt bun de nimic”. –
CONSECINŢELE:
UNDE ISI CAUTĂ RELAŢIILE …ALINAREA DURERILOR INTERIOARE:

In baruri, , in grupuri intâmplătoare stradă, intâlniri la biserică,Se implică în aşa zisă „INDUSTRIE PENTRU SINGURATICI SAU SINGURATICI, de miliarde de dolari, care furnizează tot felul de seminarii servicii de întâlnire şi o cunoaştere, călătorii în vacanţe, cărţi şi o varietate de alte soluţii, garantate ca panaceu pentru  singurătate… –          Cănd aceştia stabilesc o relaţie- un contact uman – nu sunt în stare capabili să realizeze o relaţie semnificativă sau să primească satisfacţii emoţionale din partea semeneilor.
DURATA SINGURĂTĂŢII .
Poate fi  o situaţie tranzitorie, sau dimpotrivă una cronică de lungă durata

 1. CEA TRANZITORIE POATE DURA: CTEVA MINUTE PÂNĂ LA CÂTEVA LUNI.   Cauza : Poate apărea  in urma unui eveniment: mutarea unui prieten apropiat, copil, etc.,separare temporară de membrii familiei, o neânţelegere, un dezacord, divorțul sau moartea, schimbarea şcolii sau absolvirea şi adaptarea la un nivel nou de învăţământ.
 2. CEA CRONICĂ. Poate apare .   In cazul indivizilor timizi, cu imagine de sine precară,

DIAGNOSTIC. Se autoculpabilizează, comportament antisocial, isi indepărtează semenii SAU ADOPTA STRATEGII DEFENSIVE Simtămintele singurătăţii provine din percepţia de sine, ca fiind izolaţi de semeni,fără prieteni sau lipsiţi de abilităţi sociale şi relaţionale.  
CAUZA: POATE FI ŞI O IZOLARE FATĂ DE DUMNEZEU, SEPARAT  DE DUMNEZEU ŞI CREDE CĂ  VIATA SA NU ARE NICI UN SCOP ŞI NICI O SEMNIFICAŢIE. CONSACRAREA INTZR-O RELATIE DE COMUNIUNE CU DUMNEZEU ŞI APARTENENŢA  LA O COMUNITATE DE CREDINCIOŞIE OFERĂ O PARTE  DIN  REZOLVARE.

BIBLIA SI SINGURATEATEA.
CUVÂNTUL SINGURĂTATE   APARE  DE  118 ori in Biblie, dar rareori este sinonim cu cuvântul SINGURATIC „Substantivul singurătate a apărut: decât in secolul trecut., sensul pe care noi îl cunoaştem, şi nu a apărut in dictionar decât după cel de-al doilea război  mondial…. Ne putem simţi singuri in anumite momente din viaţă…”inconjurat de multime ….insă a fi singur este cu totul altceva.. Isus a făcut deosebirea ……Ioan.16.32….Mă veţi lăsa singur…dar NU SUNT SINGUR…

 1. SINGURĂTATEA  ebr.este  shamem ‚ „a fi părăsit” „Eremos” .cuvântul  folosit in N.T. inseamnă „locuri pustii”
 2. SINGURATATEA  ESTE  STAREA  DE  TRISTEŢE  PROVOCATĂ  DE FAPTUL CĂ TE SIMŢI SINGUR, IZOLAT  SAU SEPARAT  DE  ALŢII….
 3. CE INSEAMNĂ SĂ FII SINGUR .
 4. Singur in ebr. „badad” singur singurel…..MONOS:  grec. „singur solitar..A fi singur : Starea de a fi solitar, separate de alţii….
 5. Isus a căutat singurătatea…s-a separat de alţii ptr. A fi singur…Matei 15 v. 23..

DIFERENTA INTRE SIUNGURĂTATE SI SINGUR: SINGURĂTATEA SE REFERĂ LA O STARE EMOTIONALĂ( a te simţi respind şi părăsit  AFI SINGUR SE REFERĂ LA O STARE  FIZICĂ ( separat de alţii)   SINGURĂTATEA ESTE O EXPERIENŢĂ NEGATIVĂ( insoţit de simţământul de deznădejde)      
1. PERSONAJE BIBLICE CARE AU EXPERIMENTAT  SINGURĂTATEA

 • DAVID. Psalm.142 v. 4;
 • IOV. A experiemntat din cauza Prietenilor săi neloiali. Iov.6.v.14-15 .
 • ILIE A experimentat singurăteat datorită sentim. de frică şi fuga de Izabela.: I Imp.19 .v 3 -4


EXPL. BIBLICE DE  PERS. CARE AU FOST SINGURI .

 • Iacov a fost singur când a luptat cu Dumnezeu . Gen.32.v.24
 • IONA A FOST SINGUR PENTRU CĂ A FUGIT DE DUMNEZEU . Iona.2.c.2-6
 • IOV A FOST SINGUR A RĂMAS SINGUR PENTRU CĂ A FOST SEPARAT DE  FAMILIE  PRIN MOARTEA COPIILOR  plus  PRIETENII:  Iov.19.v.13
 • PAVEL: A FOST SINGUR  PENTRU CĂ A FOST PĂRĂSIT DE FRAŢI ŞI PRIETENI  IN MOMENTELE DE INCERCARE.     I Tim.4 v. 126 -17

CAUZELE SINGURĂTĂŢII . IN SEC. POSTMODERNISM
A. Cauzele Sociale urbane..transformările sociale…mutarea la oraşe… Se dau mai multă valoare lucrurilor decât persoanelor, de lângă noi. inclusiv Soțul, SOTIA ŞI.COPIII. JUDECĂM  PERSOANĂ  PRIN REALIZĂRILE SOCIALE, APARENŢE EXTERIOARE,…Cei fără prea multe succese imediate…sunt ignoraţi crescându-le simţăm. Singurătăţii.     
B. CAUZE ALE PSIHODEZVOLTĂRII .
Ellison. Ajunge la concluzia . că ptr. evitarea singurătătii trebuiesc împlinite trei mari nevoi  fundamentale ale dezvoltării         
1.ATAŞAMENTUL
,  Copii au nevoie de ataşament, aproape de fiinţa draga tata şi mama…finţele umane..Separaţi experimentează disconfort şi anxietate… DIVORTURIEL  DUC LA CREST. SIMT. ŞI A  EXPERIM. SINGURĂTĂȚII.
2. ACCEPTAREA
– Aici cele 5 limbaje ale dragostei….Atingerea : copiii luaţi in brate de Isus. Dar de părinţi:::? arătând afecţiune…..PERSONALE CU PROBL….CU DEZABILITĂŢI…..Criticaţi, ignoraţi excesiv…se simt lipsiţi de valoare, abandobnaţi Pierd increderea in oameni  blocând relaţionarea şi se simt neacceptaţi….Părinţii uitaţi de copiii lor, şi invers, SOTII SAU SOTIILE RESINSI DE PARTENERII LOR, PASTORUL NEACCEPTAT DE BISERICĂ, NEAPRECIAT, angajaţii desconsideraţi de patron sau de colegi…etc.
3 .ŞI O DOBÂNDIREA ABILITĂŢILOR SOCIALE…. Unii oameni par să aibă o stângăcie socială insensibili la trebuintele si atitud. Celorlalți,.. nu stiu să edifice o relație interpers.funcţionabilă..Incearcă sa manipulze, forţeze…eşuează rămân singuri….
C: CAUZELE PSIHOLOGICE :
a. Imaginea de sine scăzută….opinii depreciative faţă de noi înşine, subestimarea valorii proprii…aici este nevoie de o dobândire clară a acestui punct de vedere: Psalmul 139….  O IMAGINE DE SINE BUNĂ. Ne va oferi o incredere in a stabili o relatie aproipiată care  determină dispariţia sentim. De singurătate
b. Incapacitatea de a comunica: Blocarea comunicării este rădăcina multor probleme  interpersonale . Când oamenii nu sunt binevoitori sau nu stiu să comunice eficient, apare simtăm. singuratatii izolare, chiar dacă sunt inconjuraţi de mujlţime.-
c. Psihoterap.Paul Tornier: „Singurătatea poate apare din cauză că am dezvoltat atitudinea :     – utilitaristă _ Căştigarea premiului şi competiția au devenit un mod de a fi ;          Oamenii devin competetitivi, se luptă pentru propriul succes
– de independenţă: acţionăm individualist, absolt autonom , independenţi de Dumnezeu şi de semeni ;      – posesivă : încercăm să dobândim totul pentru noi înşine, pe seama altora..lupta pentru  individualism indepărtând pe ceilalti din jur.
– de pretindere : luptăm pentru drepturile noastre şi pretindem corectitudine.. critică şi intoleranţă..indeprătând pe oaomeni şi ii facem să se simtă izolaţi şi singuri….
d. OSTILITATEA , MÂNIA DIN NOI. TEMERILE…
Mânioşii se simt frustraţi, ameninţaţi, plini de resentimente, datorită unor nedreptăţi socilae, religioase, care pot fi reale sau imaginare.  MÂNIA FAŢĂ DE SINE POATE FI INDREPTATĂ INSPRE ALŢII…REACTIONĂM…ATITUDINI  NEGATIVE..INDEPĂRTÂND  PE ALŢII SĂ FĂCÂNDU-I SĂ SE IZOLEZE SI SĂ SE SIMTĂ SINGURI….
D.. CAUZELE  SITUAŢIONALE.
Situaţiile, circumstanţele…speciale,  neprevăzute din viaţă –

 • Tinerii departe de casă –
 • Conducătorii care se îndepărtează de subalterni –
 • Pastori conducătorii  îndepărtaţi de membrii bisericii –
 • Soti  sau sotii, copii indepărtați de casă ptr. o perioadă –
 • Artiştii,  sportivii de performanţă, tot timpul plecati.. –

 • Oameniii in vârstă….single – burlaci, văduvi de curând sau divorţaţi.. –

UNIII CERCETĂTORI AU SUGERAT CĂ TIMIDITATEA SI TENDINTA RETRAGERII POATE AVEA SI O BAZĂ GENETICĂ ( genograma….)
DEFINIREA ACESTOR CAUZE .

CIRCUMSTANŢELE : necăsătorit, divorţat, moartea unei persoane iubite, casă goala „ emptynest” ..pierderea locului de muncă, etc.
SĂRBĂTORILE .  Aşteptările neâmplinite. A nu fi cu familia sau cu prietenii, pierderea soţului sau soţiei : „Tăierea „ anumitor sărbători pe care ţi le-ai dori datorită unor convingeri religioase :..Onomasticile….Ziua femeii…copilului…Un Craciun alături de copiii şi familie…..POATE DUCE LA IZOLARE SI SĂ TE SIMTI SINGUR CHIAR IN FAMILIE…..cauţi altă companie …
NENOROCIRILE , Handicap fizic, o boală cronică, sau terminală, îmbătrânire…NENOROCIRILE CE AU VENIT PESTE IOV….Cum l-au considerat prietenii Săi…Inclusiv ISUS in Ghetsimani şi apoi la cruce…..PĂRĂSIT ŞI SINGUR…” Unii Câinii din Basan—-
NAIVITATEA UNORA.
– Expunere la lucruri pe care înainte le-a făcut altcineva…injosirea in public, din dorinţe de corectare – îndreptare  a acelei persoane…datorită „IGNORANŢA ACTIVĂ ŞI PROSTIA  HARNICĂ”…. VINOVĂŢIE – teama de intimitate;
Temerile nejustificate: Prejudecăţile unora cu privire la o convingere personală….vinovăţia simţită in urma bîrfelor, a clevetirilor…etc.
INTSRĂINAREA – absenţa initmtăţii,
RESPINGEREA DE CĂTRE ALŢII SAU RESPINGEREA DE SINE,
INDEPĂRTAREA DE MEDIUL OBIŞNUIT….mediul familiar, serviciul biserica…etc….te pot duce la simţ. Singurătăţii)
E. CAUZELE  SPIRITUALE.
Rugăciunea lui AUGUSTIN. „Doamne ne-ai creat pentru Tine insuţi şi inima noastră nu este liniştită până nu-şi găseşte liniştea in Tine”… Dumenzeu a creat fiinţa umană ptr. El –
VIDUL, GOLUL DIN INIMA NOASTRĂ NELINIŞTEA INIMII NOASTRE POATE UMPLUTE CU ALTE LUCRURI….poate fi cauzată de ruperea relaţiilor noastre cu Domnul… –          Expl. Adam şi Eva…singuri in Grădină… Adam nu mai caută El părtăşia Cu Dzeu din cauza faptei sale, si Dumnzeu il caută…nu vrea să il lase singur…. –
SINGURĂTATEA ESTE REZULTATTUL INSTRAINĂRII DE DUMNEZEU …PACATUL, CARE NE-A INSTRAINAT de Dumnezeu…SOLUŢIE  doar  prin pocăinţa speciei umane…. –           Nefăcând aceasta  cititi. Romani 1 v. 18   —-ŞI 2. V 1 -4
DEFINIREA CAUZELOR .

VALOAREA DE SINE
> Eșecul de a recunoaşte valoare şi preţuirea pentru care ţi le-a dat  Dumnezeu. Psalmul 139….Ispravnicia, Identitatea in Dumnezeu   
INDEPENDENŢĂ
:  Încercarea de a scăpa de durerea singurătăţii prin mijloacele proprii, mai degrabă decât să Il cauţi pe Dumnezeu şi resursele sale…Expl. Celibatul…unele fete necăsătorite până la 35 -40 ani….AVRAAM SAR ŞI AGAR….Soluţia umană a creat mari probleme, conflicte şi dezastre până astăzi….SOLUTIA LUI DUMNEZEU….ISAAC A CREAT A ADUS BINECUVÂNTAREA PESTE VEACURI  ŞI PESTE GENERAŢII.      
NEGLIJENŢA – EŞECUL DE A CULTIVA RELAŢIILE CU DUMNEZEU
. părintele neglijent faţă de copii. SOŢUL FAŢĂ DE SOŢIE şi-a neglijat-o datorită preocup. bisericeşti…. RELAŢIA PERS. DATORITĂ PREOCUPĂRILOR, ZILNICE, BUSSINES…ETC.    
CAUZA FUNDAMENTALĂ . RELAŢIA CU HRISTOS….Psalm.62.v.5-6

CONVINGERI GRESITE
….trebuie să am parte de  dragostea și acceptarea celorlalți ca să mă simt valoros și să/mi fie implinită nevoia de apartenența…..Psalm.88.v.8.
CONVINGERI CORECTE….doresc să am relaţii importante cu ceilalti,însă pe mpsură ce voi avea o relație tot mai apropiată de domnul , imim voi da seamacă nu sunt niciodată singur…Numai atunci voi putea să mă apropii cu dragoste de ceilalți , indiferent de atitudinea lor față de mine….Psalm.139.v.7-10
EFCTELE   SIPTOMELE  SINGURĂRĂŢII :
Fiecare persona este uica , de aceea nu la toti  vor avea aceleași efec te…dar iata câteva semnCe majore.

 • IZOLAREA  acompaniară adesea de tentative eșuate de apropiere

MULTI  VĂRSTINICI  NECASATORITI TRAIESC FARA SIMT.DDE SINGURATATE

 • O IMAGINE DE SINE SCĂZUTĂ SMTĂMÂNTUL VALORII SCĂZUTE SAU ESTE ABSENT…
 • EȘECUL IN STABILIREA RELATIILOR SAU IN ACITIVITATEA POATE SCĂDEA ACEST LUCRU
 • INCAPACITATEA DE A RELATIONA CU ALTII…il deternimna pe singuratic să se retragă și să gândească egoist
 • DEPRESIE… UNII AU SENTIMENTUL DISPERĂRII SI SUNT URMĂRITI DE GÂNDUL SUICIDULUI.
 • ADOPTAREA UNUI COMPORTAMENT EXHIBITIONIST, DE CLOWN, IMBRÎCÂNDU-SE BIZAR..ptr.a atrage atentia…imbrăcat bizar….
 • ALTII CĂLĂTORESC FOARTE MULT SAU ACUMULEAZĂ BOGĂII, ALXCOOLISM SAU ABUZUL DE DROGURI.
 • ALTII ISI EXPRIMAĂ FRUSTRAREA PRIIN VIOLENTĂ..
 • LA ALTII SNGURĂTATEA ISIS GĂSEȘTE FORMEW DE EXPRIMARE  BIOLOGICĂ, BOLI DE INIMĂ, HIPERTENSIUNE ALTE AFECTIUNI.

CONSILIEREA PENTRU SINGURATICI…PAŞI PENTRU O SOLUTIE . Psalmul 63.V.1 -8 INTREBĂRI RĂSPUNSURI CARE TE POT AJUTA CÂND EŞTI SINGUR :

 • Viata mea este plină şi activă. De ce am parte de singurătate ?
 • Activitatea nu est singurul leac ptr. Singuratete. Acestea pot fi atenuarea dorinței inimii tale după dumneyeu Psalm.62.v.5/6.
 • Cum abordez vinovăţia datoriră sentim de sinngurătate când il am pe Hristos?
 • Nu este păcat să simți durerea singurătăţii.Suntem vreți să avem relații cu Dzeu si unii cu altii. Când are loc o pierdsere mare de asemenea este o durere mare…lacrimile sunt ceva natural  Isus si Lazăr    Iasus plângea
 • Cât durează singurătatea ? La unii mai putin , la altii mai mult la altii nu dureaza vesnic….Intr-o zi vom fi cu El şi cu cei dragi, nu va fi nicidurere, nici lacrimi, nici moarte…

  CONSILIEREA ACESTOR PERSOANE:

SUGESTII: impplicarea in activităţi creatoare, asistarea celor in nevoie , participarea la organizatii voluntare, GĂSIREA IMPLINIRII IN HRISTOS..
CÂTEVA MODURI DE BORDARE A ACESTOR PERSOANE.
1. Admiterea problemei…Consiliatul treb să înţeleagă că toti trecem prin astfel de momenmte, inclusiv Fiul lui Dummnezeu…Atunci câd esti singur primul pas este să-ţi admiti singurătatea…apoi conştienţi că este dureroasă, să facă ceva ( şi eu am aadmis că sunt hipertensiv….şi am făcut şi fac ceva….iau pastile şi fac exerciţii fizice…)
2. ABORDAREA CAUZALĂ. Singurătatea poate apărea dat. Unor cauze…le identificăm șu lucrăm asupra susrselor, nu să eliminăm doar simptomle…Să revizuim vcauzele  sentim. singurătății .
3. SCHIMBAREA CONCEPTIILOR…( vezi modelul Crabb)
expl Imaginea de sine scăzută,abilităţi sociale inadecvate….RELATIA CU Dumnezeu și cu cei din jur, folosirea timpului, atitudinea d lamentare, gândirea pesimistă, etc.  Altele sunt de neschimbat : Nu poti să mai aduci soția/soția/copilul inapoi SĂ SE  VADĂ  ŞI  PARTEA FRUMOASĂ ŞI STRĂLUCVITOARE A SINNGURĂTĂŢII /
Dezvoltarea unui stil de viată care să ii aducă in contact cu oamenii nu retragere in inactivitate sau in spatele unor măşti sociale….Activităţi precum:frecventare si implicare in viata bisericii, activitati recreative,munca jocurile, să vadă viata intr/o perspectivă realistă
DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE. Terapia Emotiv Relatională
…Evaluarea in mod realist … să nu ne comparăm cu alții . fiecare avem vrednicia și valoarea in ochii lui Dumnezeu, etse iubită de Dumneeu, are abilități si daruri.
ASUMAREA RISCULUI. Uneori dobândești o imagine de sine  șozitivă dacă îți asumi curajul de a ieși la suprafață și a deezvolta relații, Lucrurile din jur să pară minore față de ceea ce vrea Dumnezeu și prin această experiență…Toate lcururile , pământ, gunoaiele vor căuta să ne ingroape in sinnngurătate, dar să ne scututrăm de ele:
POVESTEA MĂGARULI BĂTRÂN ŞI FÎNTÂNA VECHE…. ( Intr-o buna zi, magarul unui taran cazu intr-o fantana. Nefericitul animal se puse pe zbierat, ore întregi, în timp ce taranul cauta sa vada ce e de facut. Pana la urma, taranul hotari ca magarul si-asa era batran, iar ca fantana, oricum secata, tot trebuia sa fie acoperitã odata si-odata. Si ca nu mai merita osteneala de a-l scoate pe magar din adancul fantanii. Asa ca taranul isi chema vecinii, ca sa-i dea o mana de ajutor. Fiecare dintre ei apuca cate o lopata si începura sa arunce de zor pamant inauntrul fantanii. Magarul pricepu de îndata ce i se pregatea si se puse si mai abitir pe zbierat… Dar, spre mirarea tuturor, dupa cateva lopeti bune depamant, magarul se potoli si tacu. Taranul privi in adancul fantanii si ramase uluit de ce vazu. Cu fiecare lopata de pamant, magarul cel batran facea ceva neasteptat: se scutura de pamant si pasea deasupra lui. In curand, toata lumea fu martora cu surprindere cum magarul, ajuns pana la gura fantanii, sari peste ghizduri si iesi frematand…

Viata va arunca poate si peste tine cu pamant si cu tot felul de greutati… Secretul pentru a iesi din fantana este sa te scuturi de acest pamant si sa-l folosesti pentru a urca un pas mai sus. Fiecare din greutatile noastre este o ocazie pentru un pas în sus. Putem iesi din adancurile cele mai profunde daca nu ne dam batuti. Foloseste pamantul pe care ti-l arunca peste tine ca sa mergi înainte.

Aminteste-ti de cele 5 reguli pentru a fi fericit:
a. Curata-ti inima de ura, frica, egoism.
b. Scuteste-ti mintea de preocupari inutile.
c. Simplifica-ti viata si fa-o mai frumoasa.
d. Daruieste mai mult si asteapta mai putin..
e. Iubeste mai mult si… scutura-te de pamant, pentru ca in viata asta, tu trebuie sa fii solutia, nu problema.
IMPLINIREA NEVOILOR SPIRITUALE….CENTRAREA PE HRISTOS SI VOIS SA…  ISUS SI EXEMPLUL SAU PERSONAL…ESTE FRATELE NSTRU MAI MARE…
NU SUNT SINGUR TATĂL ESTE CU MINE…PAVEL DOMNUL A FOST CU MINE SI M-A INCURAJAT….DUMNEYEU ESTE REAL SI POATE FI PREZENT SI SIMTITT IN VIASTA FIECARUIA DINTRE NOI. CUVÂNTUL SĂU       RUGĂCIUNEA, MEDITATIA,STUDIUL CUVÂNTULUI,COMUNIUNEA CREȘTINĂ CREDINTA SUNT DE UN REAL FOLOS IN C OMBATEREA SINGURĂTĂTÂII SAU DIMINUAREA DURERILRO SI TRAUMELOR SINGURATATII, DOBÂNDIM CAPACITATEA DE A/I FACE FAȚĂ.

 • Scapă de amărăciune Evrei 12 v. 15
 • Ințelege durerea celorlalti : II Tim.1.v3
 • Fă invitații ia mas acu altee pers. : Luca 14.v.12./14
 • Caută modalități de a iubi Ioan.15.v.13 FII FĂURITOR DE PODURI .
 • Incepe un studiu biblic in grup Evr.10.v25
 • CITEȘTE BIOGRAFII CREȘTINE: I Tesal.1.v6-7
 • CUFUNDĂ-TE IN LAUDĂ ȘI INCHINARE CREȘTINĂ PS.57.V.7…..
 • APELEAYĂ INOTTODEUNA LA CUVANTUL DOMNULUI ps.107.v.19 -209
 • PREDA/TE IN FIECARE ZI DOMNJULUI IDSUS PS.62.V.5
 • ASTEAPTĂ-TE CA DUMNEZEU SA FACA CEVA NOU:
 • Incepe să gândești la viața din perspectiva biblică –
 • Lasă trecutul in urmă / Nu fă din eșec un monument fă unmloment –
 • Fă o listă cu lucrurile noi pe care Dymneyeumle face in viata ta –
 • Fă-ți timp să te scomodezi cu lucruri noi in noua ta etapă din viață –
 • Incepe să șii un jurnAL DE RUGĂCIUNE    –

Textul Isaia 43 v. 18 /19    SINGURATIC DAR NU SINGUR

de Nelu Poenar

Tag Post :
respingere,simptome,singuratate
Share This :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Post

Nu ezita sa ne contactezi

Răspundem prompt la întrebări despre cursurile organizarte sau conferințele susținute. De asemeni suntem disponibili pentru a organiza cursuri sau conferințe în zona ta.