Tratarea problemelor cu caracter emoţional

Articole de interes

Unele din problemele cu care se confruntă consilierea spirituală sunt de natură emoţională.

Emoţia, în DEX, este definită ca fiind „(o) reacţie afectivă de intensitate mijlocie şi de durată relativ scurtă, oglindind atitudinea individului faţă de realitate. Dacă aşa se formează atitudinea persoanei (după cum apare în definiţie), atunci componenta emoţională este foarte importantă în creşterea şi educarea copiilor. Când într-o familie se naşte un copil, el are rezervorul de iubire gol, iar pentru umplerea lui sunt responsabili părinţii. Dacă ei nu sunt capabili să umple acest rezervor, la rândul lor nici aceştia, la vârstă adultă, nu vor putea întreţine relaţii normale şi nici nu vor putea să umple rezervorul de iubire al copiilor lor. Ross Campbell spune că dacă un copil nu primeşte dragoste necondiţionată, el va deveni confuz şi va creşte fără încrederea de care are nevoie pentru a deveni o persoana competenta.

Părinţii sunt primele modele pentru copii, iar cei care vor primi dragoste de mici îşi vor forma o identitate sănătoasă despre cine sunt ei. Dacă în schimb ei vor primi dragoste şi părinţii se vor ghida în educaţia lor după Regula de aur de 24 de carate, „Poartă-te cu copiii tăi aşa cum ţi-ai dori să se poarte alţii cu ei”, copiii vor creşte fiind înzestraţi cu o inteligenţă emoţională. Aceasta presupune din partea părinţilor efort, deoarece presupune cunoaşterea propriilor sentimente, autocontrol, dorinţa de schimbare şi îmbunătăţire a propriei vieţi.

Consilierea creştină dă o direcţie biblică în situaţiile în care oamenii nu au primit suficientă dragoste şi nici cele necesare sufletului pentru a creşte ca oameni competenţi, iar când persoanele află toate acestea se confruntă cu tot felul de sentimente faţă de cei care erau datori să-i iubească şi să-i înveţe. Consilierul trebuie să le arate că aceasta e doar „o parte a unei ţesături”, pentru că cealaltă parte depinde de răspunsurile pe care ei le dau la aceste situaţii, pentru că fiecare om e responsabil de propriile fapte. Pe lângă aceasta, Isus este cel care aduce speranţă în inimile oamenilor, El este cel care vindecă şi trupul şi sufletul, pentru că El a purtat la Golgota toate suferinţele oamenilor (Isaia 53:4) – „Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat…”. De asemenea, mai trebuie adăugat că „suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de Slava viitoare” – (Romani 8:18).

Aceasta crează o speranţă care nu poate fi întrecută de nici o altă speranţă, chiar dacă nu ne scuteşte de durerea prezentă.  Mulţi oameni apelează la consiliere datorită dezechilibrelor emoţionale, ei pot resimţi mânie şi o avalanşă de resentimente. Uneori, aceste resentimente nu sunt conştiente (Freud a  numit aceasta „rezistenţă”, de aceea trebuie multă răbdare şi empatie, pentru a-l ajuta să depăşească acestă fază).

Întorcându-ne din nou la perioada copilăriei, perioadă deosebit de importantă pentru dobândirea unui bun echilibru emoţional, este bine ca părinţii să-şi încurajeze copiii să-şi exprime sentimentele. Pentru că sentimentele sunt cele care influenţează acţiunile, iar dacă nu sunt recunoscute nu vom putea să vedem cum ele vor determina gândurile, vorbele şi mai târziu faptele. Jacques Salome, prin expresia a vorbi despre cineva în locul cuiva, spune că ne facem vinovaţi de a vorbi în locul altora. Aceasta se întâmplă încă de când copilul este mic, când i se impune ce să simtă. Prin acesta i se transmite că el nu poate avea încredere în ceea ce el simte. Salome spune, pe bună dreptate, că „este imposibil să impui sentimente”. Prin impunerea sentimentelor se va ajunge la un blocaj al acestora, care va creea mari probleme mai târziu la toate nivelurile de comunicare şi relaţionare.   Neconştientizarea sentimentelor nu înseamnă că ele nu există. Biblia încurajează exprimarea sentimentelor. Efeseni 4: 26 spune: „<>. Să nu apună soarele peste mânia voastră”. Aceasta înseamnă să nu dai frâu liber mâniei, ci să o mărturiseşti imediat, să nu o îngropi, pentru că ea va provoca mai târziu resentimente. Sentimentele trebuie să aibă prioritate în clarificare şi rezolvare.  Acesta este înţelesul acestui verset care încurajează exprimarea sentimentelor într-un mod pozitiv. O altă problemă cu caracter emoţional poate fi dezamăgirea ce se naşte din relaţii. Larry Crabb, în cartea sa Schimbare lăuntrică, prezintă dezamăgirea de la nivelul relaţiilor ca cea mai profundă dezamăgire care provoacă „o adâncă părere de rău, o stare de disperare paralizantă”, aceasta pentru că numai Dumnezeu este cel care poate să aducă împlinirea totală. Există o curbă a crizelor care presupune parcurgerea mai multor etape: de la şoc la acceptare trecând prin negare, mânie, izolarea, depresie, negocierea, tristeţea, iar apoi persoana începe să ierte şi să accepte. După aceea, persoana se va acomoda cu noua situaţie şi va incepe să-ţi recapete funcţionalitatea normală. Consilierea creştină poate fi de un real folos în momentele cele mai dificile ale unei crize, prin ascultare empatică, aducând speranţă din Cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciuni pentru consiliat şi  împreună cu el şi ajutându-l să se apropie mai mult de Dumnezeu, care îl poate ajuta, ca în urma unei crize să devină o persoană mai competentă şi mai sensibilă nu una mai cinică şi lipsită de dragoste. Aceasta pentru că mesajul Evangheliei este unul al iertării, acceptării şi al harului, prin acestea ajutând la crearea unei vieţi eliberate. Sentimentele trebuie exprimate, iar pentru aceasta e nevoie de oameni care ştiu să asculte şi să accepte pe cel ce şi le exprimă, aşa cum este. Sentimentele nu vor rămânea înăbuşite pentru totdeauna, ele vor izbugni în momentul cel mai puţin dorit. Problemele emoţionale pot fi dintre cele mai diverse, iar ceea ce trebuie reţinut este că „înţelese greşit produc zăpăceală şi durere”. Unele sentimente ascund anumite dorinţe sau alte sentimente. Speranţa pe care Dumnezeu o oferă în aceste situaţii ajută persoana care se confruntă cu astfel de probleme să devină mai competentă, mai matură şi mai cunoscătoare de Dumnezeu. Problemele cu caracter emoţional creează de cele mai multe ori probleme la nivel social.

Bibliografie consultata:
Nu ezitati sa o rasfoiti, o sa va fie de ajutor!

 • Coteanu, Ioan & Mareş, Lucreţia (ed), Dicţionar Explicativ al Limbii Române, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998.
 • Crabb, Larry Effective Biblical Counseling, Michigan, Zonndervan Publishing House, 2000.
 • Crabb, Larry, Schimbare lăuntrică, Cluj-Napoca, Editura Logos, 2002.
 • Campbell, Ross, Mânia îţi distruge copiii!, Cluj Napoca, Editura Logos, 2000.
 • Dunnebeil, Wolfgang, Când începe să se lumineze în întuneric. Depresiile şi aportul consilierii spirituale,, 1995. Elias, J. Maurice, Tobias, E. Steven, Friedlander,
 • S. Brian, Inteligenţa emoţională în educaţia copiilor, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002.
 • Hemefelt, Robert; Minirth, Frank & Meier, Paul, Labirintul codependenţei – drumul spre relaţii interumane sănătoase, Cluj, Editura Logos, 2001.
 • McDowell, Josh, În căutarea identităţii. Să te vezi pe tine însuţi aşa cum te vede Dumnezeu. Arad, Multimedia, 2003.
 • McDonald, William, Comentar la Noul Testament, Bielefeld, CLV, 1998. Oates, E. Wayne, Slujitorul Creştin, Bucureşti, Editura Gnosis, 1997.
 • Salome, Jacques, Dacă m-aş asculta, m-aş înţelege, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2002.
 • Seamands, A. David, Leac pentru suflete vătămate, Cluj-Napoca, Editura Logos, 2002.
 • Wilkes, Frances, Transformarea sentimentelor – o condiţie a succesului, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003.
 • Wright, H. Norman, În aşteptarea fiului risipitor, Timişoara, Editura Noua Speranţă, 2002.Bucureşti, Editura Stephanus

de Agnes Remalia Dragomir

– psiholog clinician –
Tag Post :
afectional,afectiune,constient,echilibru,emotii
Share This :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Post

Nu ezita sa ne contactezi

Răspundem prompt la întrebări despre cursurile organizarte sau conferințele susținute. De asemeni suntem disponibili pentru a organiza cursuri sau conferințe în zona ta.