Cauzele psihologice ale afecţiunilor psihice – Cum le abordeaza biblia?

Articole de interes,Consiliere

CARE SUNT CAUZELE PSIHOLOGICE ALE AFECTIUNILOR  FIZICE !!!

PSALMUL  32: –   CUM TRATEAZĂ ŞI BIBLIA ACESTE ASPECTE !

Vă  voi atrage atentia asupra  4 termeni pe care Imparatul  David le pronunta in acest psalm  32.  4  termeni  specifici pentru greselile lui, şi le gasiti in primele doua versete, iar mai apoi  au urmat paşii  în jos  care conduc  un om la aceeaşi  stare in care David a ajuns inainte de marturisirea greselilor sale.

a.      “Greşelile” : din Ebr. Termen” phahshaa”… , inseamnă rebeliune, revoltă….descrie

acte  premeditate datorita  neascultarii…

b. “ Păcatul” …din cel mai comun cuvânt din term. grec :  a “ face ceva rau” “ chah-tah”

a gresi tinta, calea, a mrge gresit… Are de a face cu o deviere de la calea trasată de Domnul…

c.       “Nedreptate” Termen din Hebr.: “ ah-wah”, care are de a face  cu “a merge adânc” în

experienţa noastră după  ce păcatul a avut loc ,

d.    “ Înşelăciune”  “ Re-mee-ah” =  sensul  de trădare, înşelăciune , dar mai ales “autoînşelare”.

Scriitorul acestei  cântari  descrie in mod poetic, spirala descendentă atunci când ai săvârşit răul.]

Este  ca o mişcare notorie de răsucire a unui avion în jurul unei axe  longitudinal,  în timpul coborârii şi în condițiile pierderii de viteză, cu care cei mai mulţi dintre noi suntem familiarizaţi şi pierdem calea .

La.v.3-5, David ne duce in zilele când el a refuzat să conştientizeze ceea ce a făcut, ceea ce este rău. In cântarea sa, redată in acest psalm, el descrie ceea ce s-a petrecut  înlăuntrul său, in acea perioadă  de chin lăuntric şi fizic, datoriă păcatului său, dar mai ales a faptului că nu a mărturisit  păcatul , Domnului Său iubit, care-l putea vindeca.

Menţionând  “ Câtă vreme am tăcut”… referitor la păcatul său, el a plătit  un preţ foarte mare şi anume , CONFLICTE  INEVITABILE INTERIOARE, CUNOSCUTE  IN ZILELE NOASTRE SUB FORMA  UNEI IMBOLNĂVIRI PSIHOSOMATICĂ…  Aceasta este prezentă in durerile fizice  declanşate in urma conflictelor sale emoţionale şi mintale, datorită călcării principiilor moral-spirituale, datorită păcatului săvârşit .  ( A se verifica şi cu ceea ce spune Domnul la profetul  Isaia . cap.1.v.10 – 20 )

Redau mai jos care au fost consecinţele

a.      Trupul său a cedat

b.      Gemetele sale necurmate( durerea interioara)

c.        El a îndurat acestea “ zi şi noapte”….

d.       Vitalitatea lui  secătuită,  indepărtată

e.      El a avut o” febră “, cum ar fi vara fierbinte…”Arşita  seceta verii ”…

APOI APARE  CUVANTUL  “OPRIRE” Pauză * Luaţia aminte

Mână Lui apăsa greu asupra sa… Gândiţi-vă aici şi la Prov. 13 .v 15- 16: “ O minte sãnãtoasã câştigã bunãvoinţã, dar calea celor stricaţi este pietroasã.   Orice om chibzuit lucreazã cu cunoştinţã, dar nebunul îşi dã la ivealã nebunia…

El era de data aceasta ca un pom încercând să supravieţuiască fără apă,  lângă un izvor de apă proaspătă… S-a simţit groaznic, mizerabil, in acest condiţii păcătoase.  Contrar la ceea ce spune Solomon in Proverbe 14:30  “ O inimã liniştitã este viaţa trupului”…Viaţa, seva spirituală din el s-a scurs, neliniştea inimii sale creştea.  DAR AICI, IN ACESTE MOMENTE, DAVID ARE NEVOIE DE  “UN CHATARSIS”- eliberare, dar mai mult şi vindecare interioara si exterioara….

( CATARSIS ({s} gr. katharsis „purificare”) 1. Cuvînt utilizat inițial de Aristotel pentru a desemna efectul de  2. (în psihanaliză)  Eliberarea, sub formă de emoție, a unei reprezentări  refulate în inconștient și căreia  i se datorează anumite tulburări psihice.)…

Iată cu aproape doua mii de ani inainte de Aristotel, Biblia si Hristos, ne-a desacoperit  ce este acest “ Chatarsis”… Ba mai mult Cuvântul Dommului ne explica si ne asigură că mai mult decât  eliberare , Hristos şi sângele Său  aduce şi vindecare,  curăţeşte  constiinta incarcată de păcat şi vină.

Deci in final, are putere să vindece si trupul tău bolnav, ca o consecinţă  a păcatelor infăptuite şi  nemărturisite… David a fost vindecat de” durerile, gemetele necurmate” pricinuite de păcatele nemărsturisite . I-a vindecat sufletul său bolnav, plin de emoţii negative, neputinţă  volitiva, CÂT  ŞI DUHUL SAU,  INTRÂND DIN NOU INTR-O RELAŢIE PERSONALĂ CU DUMNEZEU SI RELUÂNDU-ŞI ACTIVITATEA SA …

Mai intâi păcutul nemărturisit, ne face rebeli impotriva Domnului  şi a voii Sale;  Apoi noi pierdem calea, pierdem ţinta,  calea celor neprihaniţi ;  apoi urmeaza  vina  neiertată  şi neacoperită de sângele Domnului,  ne apucă şi ne trece prin chinul interior  ale unor    sentimente severe,  incomode.   Fără  eliberare, vindecare si  iertare, vom experimenta zilnic “pisarea” unei constiinţe de neiertat  care ne poate conduce ca pe  o persoană  nebună,

Cu mulţi ani in urmă, prin anul 1970, la una din Cruciadele de Evanghelizare a Dr. Billy Graham, in Anglia, un doctor psihiatru  i-a spus evanghelistului , că in opinia sa 70% din toti cei care au probleme mintale, unii fiind chiar institutionalizaţi , ar putea fi  eliberati  imediat în cazul în care aceştia  ar putea găsi  iertare – eliberarea  din vina lor chinuitoare…

In cele din urmă, seturile înşelăciunii de sine, aşa cum David a facut-o  atunci când a refuzat să trateze ceea ce agresit, se poate întâmpla cu fiecare dintre noi, aflându-ne in situaţii asemanatoiare cu ale  lui.

Deoarece ceea ce s-a intâmplat cu David, se poate intâmpla cu fiecare dintre noi, indiferent de natura păcatului  sau a greşelii, a vinei noastre, cei care tolerează consecinţele păcatului din viaţa lor, o data ce Hristos a plătit pentru aceasta şi a dat şi Solutia pentru eliberare, vindecare si progres in viaţa emoţională  si spiritual .

TERAPIE BIBLICĂ :

Dacă ai căzut in unele din acestea:   intr-un chin al vinovăţiei, prin păcat, ai greşit  ţinta, calea, simţi că ai o conştiinţă vinovată datorita pactului si a inselaciunii de sine,  incepe acum sa realizezi  şi ia tu controlul situaţiei , te implor să te opreşti ( “ OPRIRE” ) şi  apucă-te de  treabă :

1. Incepe  din  partea de jos  şi mărturiseşte ceea ce ai greşit  faţă de  Domnul  tău. ( Ps.32.v.5-6 ; Isaia 1  . v 10 – 21 . Citeşte şi  Iacov. 5.v.16 ).

2.      Aleargă urgent înaintea Domnului aşa cum a făcut David, si cere-I  Lui  să iti cureţe mizeria  întreagă;

3.      Citeşte si urmatoarele două afirmaţii din Scriptura cu multă grijă:   Proverbe 28:13 – 14”  Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capãtã îndurare.  Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce îşi împietreşte inima cade în nenorocire”.

Ioan 1:9 “ Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi sã ne curăţeascã de orice nelegiuire.  10  Dacă zicem că n-am pãcãtuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.”

Este de mare nevoie sa luam aminte si la urarea pe care Pavel o face Bisercii din Tesalonic  cât si nouă tuturor, ceea ce doresc să fie şi  urarea de la acest sfârşit de an 2010 :

1 Tesaloniceni 5:23  : “  Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin ; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului  nostru Isus Hristos. “       In versetul următor  avem si promisiunea pentru toţi care doresc  o vindecare  deplină :   24 “  Cel ce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta “

de:  Ioan Poenar

Tag Post :
afectiune,cauze,pacat,psihosomatic,soluţie,terapie
Share This :

1 thought on “Cauzele psihologice ale afecţiunilor psihice – Cum le abordeaza biblia?

  1. Foarte frumos articolul si practic. Domnul sa va binecuvinteze si sa va ajute in continuare!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recent Post

Nu ezita sa ne contactezi

Răspundem prompt la întrebări despre cursurile organizarte sau conferințele susținute. De asemeni suntem disponibili pentru a organiza cursuri sau conferințe în zona ta.